top of page

Bike aréna Vsetín nabízí od 1. května 2014 - 7,5 km gravity tratí a cca 9 km dlouhý vrstevnicový okruh pro horská kola. Gravity tratě jsou trasy vedoucí z kopce dolů, bez nutnosti šlapání. Je na nich množství zábavných prvků, které umožní bikerovi naplno využít potenciál svého kola. Tyto tratě jsou v rámci v květnu otevírané 1. etapy Bike arény Vsetín celkem tři. Díky různým propojením se dají různě kombinovat a pro úplné začátečníky je možno využít třeba je 300 metrů dlouhé úseky ve spodní části arény.

 

9 km dlouhý okruh nebyl nově budován. Zde byla provedena úprava stávajících lesních cest a pěšin prořezáním větví, částečným odvodněním podmáčených míst. Na okruhu je více míst s krásnou vyhlídkou do krajiny. Význam tohoto okruhu nabude důležitosti především při budování druhé etapy BAV. Navazují na něj totiž další gravity tratě, které bude možno různě kombinovat. Tato část by měla být vybudována v roce 2014.

 

 

Bike aréna je tedy již volně přístupná. Povinností jejích návštěvníků však je si před tím, než se na trati vydají, seznámit se s provozním řádem a zásadami bezpečnosti. Vstup na traily je totiž na vlastní nebezpečí a důsledné dodržování provozního řádu by mělo minimalizovat nebezpečí zranění.

Nová BIKE ARENA otevřená ve Vsetíně - část Semetín

BIKE ARENA VSETÍN

bottom of page