top of page

Přírodou vsetínských parků

Zámecký park a Panská zahrada tvoří jeden historický celek rozdělený řekou Bečvou. Samotný zámecký park se rozkládá na ploše 1 hektaru na Horním městě ve Vsetíně pod zámkem, v němž je umístěn altán, složený z dórských sloupů. Spolu se zámkem a kostelem je zapsán jako Kulturní památka České republiky Samotný park byl založen až v 1. polovině 19. století jedním z poslednícxh majitelů zámku, rytířem Josefem z Wachtlerů.

Současná Panská zahrada na druhém břehu řeky Bečvy, sloužila kdysi majitelům zámku jako zeleninová zahrada a ovocný sad. Poté byly v zahradě vysázeny postupně exotické dřeviny. Samotnými Vsetíňany byla proto od počátku označovaná jako Panská zahrada a tento název přetrval dodnes.Současná výměra činí s rybníčkem, altánem a hracími prvky cca 3 hektary.

Parky protíná naučná stezka s 11 zastaveními, kterými pomocí informačních tabulí informuje zájemce o přírodních a estetických hodnotách parku.

Panskou zahradou prochází a je zde označen 18. poledník východní délky. Značení této zajímavosti je jednak v samotné ploše parku v jeho části s lanovou sítí pro děti a také měděným prahem, protínajícím cyklostezku Bečvu, vinoucí se podél Panské zahrady.

Mapy použity z webu http://www.ic-vsetin.cz

bottom of page